• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
SMMM'lere açılan davalar ve sonuçları

SMMM'lere açılan davalar ve sonuçları

1- Danıştay 4. D., E. 2016/20983 K. 2020/3399 T. 30.9.2020 sayılı kararı:

Mükellef adına yapılan vergi ve ceza tahakkuku kesinleşmesinden SMMM adına ödeme emri düzenlenemez.

2- Danıştay VDDK., E. 2020/1315 K. 2020/1271 T. 18.11.2020 sayılı kararı:

Mali müşavirler sahip olmadıkları yetkinin kullanılmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

3- Danıştay 9. Dairesi’nin E: 2020/593, K: 2020/4949 sayılı kararı:

Mali müşavirlerin müteselsil sorumluluğu fatura ve defterlerin beyannamelere uygun olmamasıyla sınırlıdır.

4- Ankara BİM 3. Vergi Dava Dairesi’nin E: 2017/481, K: 2017/1162 sayılı kararı

Mali müşavirlerin vergi incelemesi yapma yetkileri bulunmadığından sahip olmadıkları yetkileri kullanmadıklarından bahisle müteselsil sorumlu tutulması düşünülemez.

5-Adana BİM, 2. VDD, E. 2020/245 K. 2020/532 sayılı kararı:

SMMM'lerin inceleme yapmamaktan sorumlu tutulması ve bu durumu vergi dairelerine bildirmemekten dolayı vergi ve cezaların kendilerinden tahsil edilmesini gerektiren yasal düzenleme bulunmamaktadır.

6- Gaziantep BİM, 2. VDD, E. 2020/1244 K. 2020/1480 sayılı kararı:

Vergi ziyaının muhasebecilik faaliyeti ile ilgili hususlardan kaynaklanmadığının açık olması karşısında meslek mensubunun müteselsilen sorumlu tutulması için gerekli yasal şartların oluştuğu söylenemez.

7- İzmir BİM 2. Vergi Dava Dairesi’nin E: 2021/81 YD İtiraz nolu kararı:

Mali müşavirlerin müteselsil sorumluğunun sınırları belirlenmeden çeşitli resen tarh nedenlerine dayanarak salınan tüm vergi ve cezalardan sorumlu olduğu söylenemez

8- İzmir 4. Vergi Mahkemesi ESAS NO : 2020/502 KARAR NO : 2020/1277 sayılı kararı:

SMMM'nin üzerine düşen sorumlulukları tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyerek vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verdiği idarece her türlü şüpheden uzak somut tespitlerle ortaya konulmalıdır.

9- İstanbul BİM, 6. VDD, E. 2019/2264 K. 2020/841 T. 17.6.2020 sayılı kararı:

Görüş ve öneri raporu tebliğ edilmeyen SMMM hakkında düzenlenen ödeme emri hukuka aykırıdır.

10- Danıştay 3. D., E. 2016/14017 K. 2019/6191 T. 12.11.2019 sayılı kararı:

SMMM'nin bağlı olmadığı vergi dairesince müteselsil sorumluluk ödeme emri düzenlenemez.

  
307 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın